Nowości:

Projektowanie aplikacji internetowych

Praca z tekstami – aplikacje i edytory tekstów dla firm
Każdy kto pracuje przy komputerze nie może wykonywać własnej pracy bez niezbędnych w tym celu oprogramowań. W każdym niemal komputerze znajdują się Edytory tekstu. Są to właściwe programy do tworzenia różnego typu dokumentów, plików oraz folderów. Pisma komponowane w tych oprogramowaniach są w stanie zawierać między innymi Tekst, grafikę, animację i różnorodnego rodzaju obrazki. Edytory tekstu dają użytkownikom dużo możliwości, do których zaliczamy pomiędzy innymi: pisanie, powielanie i przenoszenie tekstu, wstawianie tabel, różnych rysunków, wykresów i zezwala na dokonywanie zmian w napisanym tekście bez dowolnych widoczności. Także programy te stosowane są niemal wszędzie. Miejscem, w jakim wolno spotkać się z edytorami tekstu są na przykład szkoły, miejsca pracy a w szczególności dom. Rzecz jasna edytory tekstu zaliczane są do aplikacji oraz trzeba je zamontować by móc z nich korzystać – sprawdź Rozwój oprogramowania. W edytorach tekstu można spotkać się z takimi pojęciami jak na przykład margines, akapit, interlinia, nagłówek oraz dużo innych. Ktokolwiek kto przystępuje do pracy z tym programem ma obowiązek zastanowić się jakie ma być wykorzystanie pisanego tekstu.